Beth yw Sgrîn Fach, Trafodaeth Fawr?

Nod Sgrîn fach: Trafodaeth fawr yw ceisio syniadau a hwyluso trafodaeth ar sut i sicrhau bod gan y DU system gwasanaeth darlledu cyhoeddus (PSB) gadarn sy'n parhau i addasu i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd.

Rydym yn awyddus i ddeall beth y mae ar wahanol gynulleidfaoedd ei eisiau a'i ddisgwyl gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus. I ategu ein rhaglen ymchwil bresennol, rydym wedi comisiynu ymchwil ychwanegol i'r farchnad a dadansoddiad, i ddeall beth mae gwahanol gynulleidfaoedd yn ei werthfawrogi admdano ac yn credu ei fod yn ganolog iddo, gyda ffocws penodol ar gynulleidfaoedd ifanc.

Gallai cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol fod ar sawl ffurf wahanol, a dylai rheoleiddio fod yno i gefnogi hyn. Rydyn ni'n edrych ar y tueddiadau ehangach a fydd yn llunio darlledu gwasanaeth cyhoeddus ac yn edrych ar wahanol ffyrdd o'i gyflawni. Byddwn yn nodi mwy am hyn yn ystod y misoedd nesaf.

Rydyn ni wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau ledled y DU i glywed ystod eang o safbwyntiau a byddwn yn parhau i siarad â rhanddeiliaid ynghylch opsiynau ar gyfer darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol. Bydd hyn, ynghyd â'n hymchwil a'n dadansoddiad, yn helpu i lywio ein hargymhellion i Lywodraeth y DU, y byddwn yn ymgynghori arnynt yn hwyrach eleni.

Dyma ddeunydd fideo o rhai o'r digwyddiadau wnaethon ni gynnal ar draws y DU yn cynnwys Cymru.