Rhith-gynhadledd #SSBD2020

Rhwng 5-7 Hydref, gwnaethon ni gynnal rith-gynhadledd oedd yn archwilio’r cwestiynau mawr sy’n wynebu darlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) yn y 2020gau.

Mewn cyfres o drafodaethau panel a chyfweliadau gyda ffigurau blaenllaw ar draws y byd darlledu, gwnaethon ni archwilio beth sydd angen i PSB ei wneud i gysylltu gyda chynulleidfaoedd heddiw, y rhan mae’n ei chwarae yn cefnogi amrywiaeth ar ac oddi ar y sgrin, y cyfraniad mae’n ei wneud i ddiwydiannau creadigol y DU a sut gall y system gwasanaeth cyhoeddus barhau i gael ei ariannu.

Dros gyfnod o dridiau, gwnaeth cynhyrchwyr, comisiynwyr a sylwebwyr ochr yn ochr ag arweinwyr o’r BBC, Channel 4, Channel 5, ITN, ITV, Ofcom ac STV, ddweud wrthon ni eu barn nhw am ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU.

Gwyliwch yr uchafbwyntiau

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwyliwch y cyfweliadau a'r trafodaethau

Rydyn ni wedi creu chwareuwr fideos ar gyfer pob dydd o'r gynhadledd, ac mae modd gwylio pob cyfweliad a thrafodaeth. Cliciwch ar bob dydd isod i weld rhestr gwylio pob diwrnod.

Os hoffech chi wylio'r holl fideos ar gyfer diwrnod penodol, pwyswch 'chwarae' a bydd y sesiynau yn dilyn ei gilydd mewn trefn. Os hoffech chi wylio sesiwn benodol, cliciwch y gwymplen ar frig ochr dde chwaraewr fideo pob dydd a dewis y sesiwn hoffech chi wylio. Bydd y sesiwn wedyn yn llwytho yn y chwaraewr fideo. Nodwch fod y fideos isod ar gael yn Saesneg yn unig.

 1. Anerchiad agoriadol gan y Fonesig Melanie Dawes, Prif Weithredwr Ofcom
  Agorodd Melanie y drafodaeth yn myfyrfio ar beth mae PSB yn ei roi i gynulleidfaoedd a chymdeithas ac amcanion Ofcom ar gyfer Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr.
 2. Sgwrs gyda June Sarpong
  Yn gyntaf mewn cyfres o gyfweliadau gyda ffigurau blaenllaw, gwnaeth Cyfarwyddwr Amyrwiaeth Creadigol y BBC, June Sarpong sgwrsio â Krishnan Guru-Murthy ynghylch sut i sicrhau bod amrywiaeth yn rhan annatod o’r BBC a chreu cynnwys gwasanaeth cyhoeddus sy’n taro deuddeg gyda chynulleifaoedd.
 3. Trafodaeth Panel: ‘Gwneud i Straeon Gyfrif: Rôl Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yn y diwydiannau creadigol’ 
  Yn y sesiwn yma, mae Nina Hossain o ITV News yn archwilio rôl newidiol y byd darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn niwydiannau creadigol y DU yng nghwmni Sara Geater (All 3 Media), Pat Younge (Cardiff Productions) a Richard Williams (Northern Ireland Screen).
 4. Sgwrs rhwng John Whittingdale, AS, a Gweinidog Gwladol dros y Cyfryngau a Data, a Krishnan Guru-Murthy am ei flaenoriaethau ar gyfer PSB yn y dyfodol.

1. Sgwrs gyda Krishnendu Majumdar
Cynhyrchydd sydd wedi ennill Emmy a Chadeirydd BAFTA, Krishnendu Majumdar, yn sgwrsio gyda Krishnan Guru-Murthy am y rôl mae angen i ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus  ei chwarae i gynnal diwydiant creadigol llwyddiannus a chynhwysol.

2. Trafodaeth Panel: ‘Mae popeth yn ymwneud â'r gynulleidfa'
Yn y sesiwn hon, dan gadeiryddiaeth Tina Daheley, mae Zai Bennett (Sky), Anna Mallett (ITN) and Shaminder Nahal (Channel 4) yn trafod beth sy’n gwneud y cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yn amlwg mewn tirwedd cyfryngau brysur, sut gall darlledwyr addasu ac arloesi, a pha gynnwys fydd yn parhau’n hanfodol i gynulleifaoedd.

3. Sgwrs gyda Mark Thompson 
Mark Thompson, cyn Brif Weithredwr Channel 4, cyn-Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC a tan y mis yma Prif Weithredwr The New York Times Company, yn sgwrsio gyda Krishnan Guru-Murthy am yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU.

4. Trafodaeth Panel: ‘Diwedd y gân yw’r geiniog: Cyllido darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol’
Mae chwyldro technolegol wedi rhoi mwy o ddewis gwylio a gwrando nag erioed i bobl, yn ogystal â gwahanol leoliadau i wneud hynny a pha ddyfeisiau i ddefnyddio. Mae’r pwysau a ddaw yn ei sgil ar fodelau cyllid PSB wedi bod yn sylweddol. Yn y sesiwn yma, Cathy Newman sy’n sgwrsio gyda Mathew Horsman (Mediatique), Rasmus Nielsen (The Reuters Institute), a’r Fonesig Frances Cairncross am heriau cyllido PSB heddiw a’r offer gwahanol y gellid eu defnyddio i helpu sicrhau ariannu cynaliadwy ar gyfer darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol.

5. Sgwrs gyda Simon Pitts 
Simon Pitts, Prif Weithredwr STV sy’n sgwrsio gyda Krishnan Guru-Murthy ynghylch arwain darlledwr gwasanaeth cyhoeddus masnachol mewn cyfnod o newid digynsail.

 1. Sgwrs Panel: ‘Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus– Yr olygfa o’r brig’
  Yn y sesiwn yma, gwnaeth Adam Boulton holi arweinwyr darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus mwyaf y DU – Alex Mahon (Channel 4), Y Fonesig Carolyn McCall (ITV), Maria Kyriacou (Channel 5) a Chyfarwyddwr Cyffredinol newydd y BBC, Tim Davie – beth fydd dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU, y rhan byddan nhw’n gallu ei chwarae a beth sy’n gorfod digwydd i sicrhau bod darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn cyflawni ar gyfer cynulleidfaoedd dros y degawd nesaf.