Diweddariad 2 Chwefror 2021: Cais am dystiolaeth ar PSBs a'r sector cynhyrchu annibynnol

Rydym wedi cyhoeddi cais am dystiolaeth o'r berthynas rhwng darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus a'r sector cynhyrchu yn y DU. Gweler ein tudalen ymgynghoriadau i gael mwy o wybodaeth a manylion sut i ymateb.

Ymunwch â'r drafodaeth ar ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU

Darllenwch amrywiaeth o ymchwil, dysgwch fwy am ein gwaith yn y maes hwn a darllenwch ein hymgynghoriad ar ddyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus.

Darllenwch ein hymgynghoriad llawn ar ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus a’r cyfryngauYmchwil. Darllenwch ein dogfennau ymchwilFideos
  Gwyliwch uchafbwyntiau o’n digwyddiadau Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr ar draws y DU