Ymgynghoriad: Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus

Dyddiad a gyhoeddwyd: 8 Rhagfyr 2020

Diweddariad: 12 Mai 2021 - Daeth ein hymgynghoriad i ben ar 16 Mawrth. Rydyn ni nawr yn ystyried ymatebion ac adborth a fydd yn llywio ein hargymhellion terfynol i Lywodraeth y DU gyhoeddir yn yr haf. Gallwch ddarllen yr ymatebion i'r ymgynghoriad isod.

Rydym yn ymgynghori ar ein canfyddiadau o Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr. Mae ein hadolygiad yn archwilio sut i gryfhau a chynnal darlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) am y degawd nesaf a thu hwnt, yn wyneb newidiadau digynsail i dechnoleg, ariannu ac ymddygiad y gwyliwr.

Rydym wedi canfod bod cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn dal i gael ei werthfawrogi'n fawr gan gynulleidfaoedd – gyda newyddion a rhaglenni dibynadwy a chywir a gynhyrchwyd am y DU yn arbennig o bwysig. Mae'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus hefyd yn chwarae rhan hanfodol wrth ategu economi greadigol y DU.

Ond gyda chyllid o dan bwysau a gwylwyr yn cilio i wasanaethau ffrydio byd-eang, rydym wedi canfod nad yw darlledu gwasanaeth cyhoeddus traddodiadol yn debygol o oroesi yn y byd ar-lein, oni bai bod cyfreithiau darlledu a rheoleiddio'n cael eu hailwampio, a bod darlledwyr yn cyflymu eu gweithgareddau i drawsnewid ar gyfer yr oes ddigidol.

Mae ein hadolygiad yn nodi sut y gallai fframwaith darlledu gwasanaeth cyhoeddus newydd edrych, ynghyd ag opsiynau ar gyfer model newydd ar gyfer cyllid sefydlog. Mae hefyd yn nodi sut y gallai darparwyr newydd helpu i ddarparu cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol.

Ymgynghoriad: Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus (PDF, 3.9 MB)

Fel rhan o Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr, rydym am edrych yn fanylach ar y berthynas sy'n bodoli heddiw rhwng y Darlledwyr Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) a'r sector cynhyrchu. Ein nod yw deall effaith rheoleiddio ar y berthynas honno wrth iddi addasu i amodau marchnad esblygol.

Er mwyn cyfeirio ein harghymhellion i Lywodraeth y DU, rydym yn ceisio tystiolaeth a gwybodaeth gan randdeiliaid (PDF, 698.9 KB) ynglŷn ag effeithiolrwydd yr agweddau craidd ar reoleiddio sy'n berthnasol i gynhyrchu annibynnol nawr ac yn y dyfodol. Fel rhan o ymarfer ymgynghori ehangach ein rhaglen waith Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr, rydym yn gwahodd partïon â diddordeb i ymateb i'r Cais am dystiolaeth hon erbyn 16 Mawrth 2021.

Gyrrwch eich ymateb trwy e-bost i sgrinfach.trafodaethfawr@ofcom.org.uk erbyn 16 Mawrth 2021. Gallwch hefyd gyflwyno eich ymateb gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb (RTF, 11.6 MB).

Enw'r ymatebwr Math
A Future for Public Service Television - Content and Platforms in a Digital World (PDF File, 654.4 KB) Sefydliad
Arqiva (PDF File, 652.8 KB) Sefydliad
AudioUK (PDF File, 274.8 KB) Sefydliad
Balfour, F (PDF File, 218.2 KB) Ymateb
Barcroft, S (PDF File, 95.5 KB) Ymateb
Barnett, Prof S (PDF File, 218.1 KB) Ymateb
Barr, Dr K (PDF File, 161.0 KB) Ymateb
Barwise, Prof P (PDF File, 200.4 KB) Ymateb
BBC (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 172.4 KB) Sefydliad
BBC (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 483.4 KB) Sefydliad
Bectu (PDF File, 146.7 KB) Sefydliad
Better Media (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 170.2 KB) Sefydliad
Better Media (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 166.2 KB) Sefydliad
British Film Institute (BFI) (PDF File, 232.6 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 352.6 KB) Sefydliad
Bunning, R (PDF File, 149.4 KB) Ymateb
Campaign for Regional Broadcasting Midlands (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 340.0 KB) Sefydliad
Channel 4 (PDF File, 1.2 MB) Sefydliad
Children's Media Foundation (PDF File, 207.4 KB) Sefydliad
COBA (PDF File, 231.0 KB) Sefydliad
Communications Consumer Panel and ACOD (PDF File, 178.5 KB) Sefydliad
Create Central (PDF File, 548.5 KB) Sefydliad
Creative Industries Federation (PDF File, 363.7 KB) Sefydliad
Department for Communities, Northern Ireland Executive (PDF File, 156.6 KB) Sefydliad
Diehl, C (PDF File, 224.0 KB) Ymateb
Digital UK (PDF File, 461.7 KB) Sefydliad
Directors UK (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 274.8 KB) Sefydliad
Directors UK (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 419.3 KB) Sefydliad
Gibbons, T (PDF File, 164.8 KB) Ymateb
Google and YouTube (PDF File, 291.6 KB) Sefydliad
Gordon, P (PDF File, 177.1 KB) Ymateb
Guardian Media Group (PDF File, 282.1 KB) Sefydliad
Hardy, J (PDF File, 188.7 KB) Ymateb
Harvey, P (PDF File, 115.4 KB) Ymateb
Harvey, Prof S (PDF File, 407.9 KB) Ymateb
Humanists UK (PDF File, 97.5 KB) Sefydliad
Indie Club (PDF File, 120.6 KB) Sefydliad
Iosifidis, P and Klontzas, M (PDF File, 191.5 KB) Ymateb
Isherwood, J (PDF File, 151.7 KB) Ymateb
ITN (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 312.4 KB) Sefydliad
ITN (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 2.8 MB) Sefydliad
ITV (PDF File, 4.1 MB) Sefydliad
ITV (Annex 1) (PDF File, 106.1 KB) Sefydliad
ITV (Annex 2) (PDF File, 531.6 KB) Sefydliad
ITV (Annex 3) (PDF File, 194.9 KB) Sefydliad
Johnson, Prof C (PDF File, 248.6 KB) Ymateb
LG (PDF File, 295.3 KB) Sefydliad
Liberal Democrats DCMS team (PDF File, 234.7 KB) Sefydliad
Llywodraeth Cymru (PDF File, 148.7 KB) Sefydliad
Lyons, J (PDF File, 109.7 KB) Ymateb
Media Reform Coalition (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 166.1 KB) Sefydliad
Media Reform Coalition (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 196.0 KB) Sefydliad
MG Alba (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 118.4 KB) Sefydliad
MG Alba (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 143.0 KB) Sefydliad
Michalis, Dr. M (PDF File, 803.4 KB) Ymateb
Moakes, J (PDF File, 160.3 KB) Ymateb
Name withheld 1 (PDF File, 157.3 KB) Ymateb
Name withheld 2 (PDF File, 167.3 KB) Ymateb
News Media Association (PDF File, 168.1 KB) Sefydliad
NUJ (PDF File, 160.5 KB) Sefydliad
Ofcom's Advisory Committee for England (PDF File, 164.4 KB) Sefydliad
Ofcom's Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 209.5 KB) Sefydliad
Ofcom's Advisory Committee for Scotland (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 202.0 KB) Sefydliad
Ofcom's Advisory Committee for Scotland (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 264.2 KB) Sefydliad
Ofcom's Advisory Committee for Wales (PDF File, 248.5 KB) Sefydliad
Open University (PDF File, 194.9 KB) Sefydliad
Pact (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 784.7 KB) Sefydliad
Pact (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 656.8 KB) Sefydliad
Premier Christian Media Trust (PDF File, 207.3 KB) Sefydliad
Radiocentre (PDF File, 729.3 KB) Sefydliad
RNIB (PDF File, 188.5 KB) Sefydliad
RNID (PDF File, 188.6 KB) Sefydliad
Roku (PDF File, 140.4 KB) Sefydliad
S4C (Cymraeg) (PDF File, 218.6 KB) Sefydliad
S4C (English) (PDF File, 187.4 KB) Sefydliad
Sandford St Martin Trust (PDF File, 267.8 KB) Sefydliad
Scottish Government (PDF File, 171.0 KB) Sefydliad
Screen Scotland (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 184.1 KB) Sefydliad
Screen Scotland (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 168.9 KB) Sefydliad
Steemers, Prof. J (PDF File, 183.2 KB) Ymateb
STV (PDF File, 359.9 KB) Sefydliad
TAC (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 215.9 KB) Sefydliad
TAC (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 326.6 KB) Sefydliad
Tech UK (PDF File, 278.1 KB) Sefydliad
Three Stones Media (PDF File, 121.0 KB) Sefydliad
Together TV (PDF File, 162.7 KB) Sefydliad
TUC Yorkshire and the Humber, Creative and Leisures Industries Committee (PDF File, 84.6 KB) Sefydliad
UKCCD (PDF File, 81.8 KB) Sefydliad
Viacom (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 148.6 KB) Sefydliad
Viacom (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 221.1 KB) Sefydliad
Virgin Media (PDF File, 806.7 KB) Sefydliad
VLV (response to call for evidence on UK production sector) (PDF File, 265.8 KB) Sefydliad
VLV (response to consultation on the future of public service media) (PDF File, 453.7 KB) Sefydliad
Welsh Government (PDF File, 261.6 KB) Sefydliad
Youth Media Culture Network (PDF File, 279.6 KB) Sefydliad