Ymgynghoriad: Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus

Rydym yn ymgynghori ar ein canfyddiadau o Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr. Mae ein hadolygiad yn archwilio sut i gryfhau a chynnal darlledu gwasanaeth cyhoeddus am y ddeng mlynedd nesaf a’r tu hwnt, yn wyneb newidiadau digynsail i dechnoleg, cyllido ac ymddygiad gwylwyr.

Rydym wedi nodi bod cynnwys y PSBs yn dal i gael ei werthfawrogi'n fawr gan gynulleidfaoedd – ac mae newyddion a rhaglenni dibynadwy a chywir yn cael eu gwneud am y DU yn arbennig o bwysig. Mae'r PSBs hefyd yn chwarae rhan hanfodol wrth ategu economi greadigol y DU.

Ond gyda chyllid o dan bwysau a gwylwyr yn troi i ffwrdd o blaid gwasanaethau ffrydio byd-eang, rydym wedi canfod nad yw PSBs traddodiadol yn debygol o oroesi yn y byd ar-lein, oni bai bod cyfreithiau a rheoleiddio darlledu'n cael eu hailwampio, a bod darlledwyr yn trawsnewid eu hunain yn gyflymach ar gyfer yr oes ddigidol.

Mae ein hadolygiad yn nodi sut y gallai fframwaith PSB newydd edrych, ynghyd ag opsiynau ar gyfer model newydd ar gyfer cyllid sefydlog. Mae hefyd yn nodi sut y gallai darparwyr newydd helpu i ddarparu cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol.

Mae'r ymgynghoriad ar agor ar hyn o bryd ac mae'n dod i ben ar 16 Mawrth 2021. Byddwn wedyn yn gwneud argymhellion terfynol i Lywodraeth y DU yn ddiweddarach y flwyddyn nesaf.

Ymgynghoriad: Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus (PDF, 3.9 MB)

Sut i ymateb

Gyrrwch eich ymateb trwy e-bost i sgrinfach.trafodaethfawr@ofcom.org.uk erbyn 16 Mawrth 2021. Gallwch hefyd gyflwyno eich ymateb gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb i ymgynghoriad (ODT, 45.3 KB).