Eich barn

Rydym am glywed gennych drwy gydol y broses adolygu hon, felly cyflwynwch eich sylwadau gan ddefnyddio'r ffurflen hon os gwelwch yn dda.

Mae’r wefan hon yn canolbwyntio ar y gwaith rydyn ni’n ei wneud i adolygu’r system darlledu gwasanaeth cyhoeddus presennol. Os hoffech gwyno am rywbeth rydych chi wedi gweld ar y teledu, ewch i brif wefan Ofcom am ragor o wybodaeth ynghylch sut i wneud hynny.

Os oes gennych gwestiwn, edrychwch ar ein tudalen cwestiynau cyffredin yn gyntaf i weld a ydym wedi ateb eich cwestiwn, os na, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

DATGANIAD:

"Rwy'n cadarnhau bod yr ohebiaeth a ddarparwyd drwy'r ffurflen hon yn gyfraniad i "Sgrîn Fach, Trafodaeth Fawr’, y gall Ofcom ei chyhoeddi. Wrth roi'r ymateb hwn, deallaf ei bod yn bosibl y bydd angen i Ofcom gyhoeddi'r holl ymatebion, gan gynnwys y rhai a nodir yn gyfrinachol, er mwyn bodloni rhwymedigaethau cyfreithiol.”

Manylion
Security key

 Use accessible validation
Can't read the security key? Click here to get a new key

Rydym am glywed gennych drwy gydol y broses adolygu hon, felly cyflwynwch eich sylwadau gan ddefnyddio'r ffurflen hon os gwelwch yn dda.

Mae’r wefan hon yn canolbwyntio ar y gwaith rydyn ni’n ei wneud i adolygu’r system darlledu gwasanaeth cyhoeddus presennol. Os hoffech gwyno am rywbeth rydych chi wedi gweld ar y teledu, ewch i brif wefan Ofcom am ragor o wybodaeth ynghylch sut i wneud hynny.

Os oes gennych gwestiwn, edrychwch ar ein tudalen cwestiynau cyffredin yn gyntaf i weld a ydym wedi ateb eich cwestiwn, os na, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

DATGANIAD:

"Rwy'n cadarnhau bod yr ohebiaeth a ddarparwyd drwy'r ffurflen hon yn gyfraniad i "Sgrîn Fach, Trafodaeth Fawr’, y gall Ofcom ei chyhoeddi. Wrth roi'r ymateb hwn, deallaf ei bod yn bosibl y bydd angen i Ofcom gyhoeddi'r holl ymatebion, gan gynnwys y rhai a nodir yn gyfrinachol, er mwyn bodloni rhwymedigaethau cyfreithiol.”

Manylion
Security key

 Use accessible validation
Can't read the security key? Click here to get a new key